Utvecklingstrappan

Det finns olika vägar till kunskapsutveckling inom vår idrott. Vi på Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet har valt att beskriva detta genom utvecklingstrappan (till höger). Den visar de möjligheter som finns för aktiva eller andra som på något sätt är verksamma inom vår idrott. Utvecklingstrappan visualiserar fyra olika spår: Tävling, Träning, Kunskap och Ansvar. Figurens horisontella axel beskriver för vilken ålderskategori utvecklingen i allmänhet äger rum. Den vertikala axeln illustrerar nivån av expertis på en skala mellan nybörjare och expert.