9 studenter

Syftet med denna utbildning, denna historiska klenod och historieresa, är att i så stor detalj som möjligt presentera vattensportens historia. I denna fantastiska skildring över vår älskade idrott, från begynnelsens tider fram tills idag, tar vår lärare, historiker och producent av denna nostalgiresa, Björn Engholm, oss med på en otrolig resa genom svunna tider. De 25 kapitlen och de 313 sidorna kan med fördel inmundigas under långa vinterkvällar som en vitamininjektion och vissheten om att vi alla är en del av den historia vi tillsammans är med och skapar, varje dag, året runt.

De gemensamma vattensporterna inom SVWF handlar om idrotter där den aktive färdas över vattnet och utför prestationer. Huvudsyftet är att först identifiera området för att sedan kunna konkretisera det och vidare formulera syftet internt i organisationen och för omvärlden.

Vattensport har som sport, rent allmänt, ingen klart definierad avgränsning. Det är inget historiskt samlingsnamn utan har i nuläget alltmer kommit att användas som ett täcknamn för de sportgrenar som organiseras av det SVWF som mellan 1962 och 2006 hette Svenska Vattenskidförbundet och som nu med wakeboard och wakeskate fått en tillökning i sin representation.

Floran av vattensporter har vuxit stadigt sedan 1962 och samlingsnamnet vattensport, har här detta gemensamt att alla aktiviteter handlar om att med hand och muskelkraft dra sig fram på vattenytan och utföra de olika prestationer efter båt eller annan dragmetod som respektive idrottsgren är beroende av. Vattensporten har i likhet med andra sporter samma behov av att kunna ingå i ämnet idrottshistoria och kunna tillämpa en tillräcklig kvalité i dokumentering för utvärderingen av en egen historia.

Vattensportens historia identifieras sålunda att den skall kunna skildra de olika aktiviteternas tillkomst och utveckling fram till nu samt bidra till förståelse för riktningen av det framtida och kommande skeendet.

Utan bakgrund får nutid heller ingen plats i historien. Huvudsyftet att presentera sporten vilar alltså på den interna förståelsen för den historiska helheten inom organisationen.

Denna historielektion och denna utbildningens syfte är:

  • att med historia ge kunskap om sportens bakgrund och utveckling i Sverige och världen
  • att ge vattensporten en svenskhistorisk plattform
  • att tillhandahålla information till ledare och aktiva samt rapportörer om sporten
  • att genom en historisk kunskapsbank delge ett ökat värde för intresserade att kunna förmedla värden vidare till nytta för sporten
  • att göra riktad information, detaljutforma historik och kunskaper så att det intressantaste når olika målgrupper
  • att identifiera och lista vilka som är målgrupper, de externa kan vara handläggare inom utbildning, idrottsrörelse och olika myndigheter, stat och kommun. Kontaktpersoner inom media och evenemang är andra målgrupper
  • att identifiera interna målgrupper inom organisationen, distrikten och klubbarna. En annan målgrupp kan vara funktionärer och aktiva

Ett stort tack till Björn Engholm för all den tid, engagemang och kärlek som så tydligt genomsyrar varje sida i denna episka historieresa.

Instruktör

User Avatar Björn Engholm

Vattenskidintresse 1948 - 2020 Arbetat som Ritare och konstruktör 1960 -1970, därefter som industrikonsult och produktionskonstruktör till 2002. Började 1959 med försöken att få igång tregrenstävlingar lokalt för vattenskidåkarna och bildandet av en klubb. Arrangerade 1961 sportens första NM ihop med intresserade klubbkamrater i Karlstad och Fengersfors. Medverkade aktivt 1961-1962 till bildandet av ett förbund som kunde få RF-medlemskap genom att bilda flera klubbar. Arrangerade 1962 - 1963 sportens första inoff. SM och officiella SM. Därefter ett antal spridda mästerskap. Övergick 1964 ifrån tävlingsåkare till att bli domare och ungdomsinstruktör på olika håll i landet. Delfinverksamheter 1973 - 1980 Deltog i arrangörsdelen för VM i Göteborg 1983. Domare på Sola Masters 1997 och i ett antal andra arrangemang före det och efteråt.
Gratis