10 studenter

Vattenskidor – Tränare-1

Målet med denna utbildning är att tränare som med godkänt resultat genomfört denna utbildning ska:

 • Kunna lära ut grundläggande tekniska färdigheter inom vattenskidsporten till alla intresserade utövare inklusive barn och ungdomar
 • Kunna utveckla de fysiska, psykiska och sociala egenskaperna på en grundläggande nivå för samtliga utövare inklusive barn och ungdomar
 • Vara förberedd på och på ett konstruktivt vis kunna hantera en nödsituation
 • Kunna delta på tävling som lagledare för den egna klubbens tävlande
 • Kunna tillgodose utövarnas behov i en social, spännande och trygg miljö

Du ska efter att ha genomgått denna utbildning med godkänt resultat även ha full förståelse för:

 • Ingående praktisk och teoretisk kunskap om vattenskidteknik på grundnivå för utövare i alla åldrar
 • Färdigheter i att planlägga, tillrättalägga, vägleda samt ansvara för träningssamankomster på ett konstruktivt och varierat vis. Detta enligt avtal med den lokala klubben och i egenskap av officiell klubbtränare i linje med klubbens överordnade mål, visioner och verksamhetsplan
 • Att säkerheten rörande organiserad vattenskidträning är en av de viktigaste punkterna att beakta som tränare och ytterst ansvarig för diverse träningssamankomster. Ha full insyn i alla aspekter av säkerhet
 • Hur man hanterar ett akut olycksfall av enklare karaktär

Målgrupp:

 • Nuvarande eller tidigare aktiv utövare, klubbtränare eller aktivitetsledare. Ungdomar och vuxna med viss insikt i vattenskidsporten som önskar lära mer. Åldersgräns för deltagande är satt till 16 år

Förkunskap:

 • Ha insyn i sporten samt ha deltagit som ledare, tränare eller annan resursperson vid minst tre organiserade träningssamlingar lokalt i klubb
 • Normalgod förståelse av det engelska språket då flera av instruktionsfilmerna är på engelska

Kursens omfattning

 • Totalt 24 lektionstimmar varav 10 timmar är praktisk undervisning, 10 timmar motsvarar innehållet i denna teoretiska e-utbildning och de återstående 4 timmarna utgörs av en extern HLR utbildning av certifierad utbildare


Se hela kursplanen HÄR

Se utbildningsbeviset HÄR

Instruktör

Admin bar avatar Michael Kjellander

Gratis