1 student

Publicering av kurs i Academy

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som fått i uppdrag att skapa en kurs i LearnPress.

Syfte

För att ge ett proffsigt intryck med en utbildningsprotal vi kan vara stolta över är det viktigt att alla kursskapare följer instruktionerna så samtliga kurser utformas på liknande sätt.

Målsättning

Att ge dig som kursskapare en god grund att stå på innan du skapar din kurs, men också ett ställe du i första hand kan vända dig till när du behöver hjälp med ditt kursskapande.

Innehåll

  • Allmänt förhållningssätt
  • Lärotimmar i Academy
  • Språkregler
  • Formatering
  • Kursens uppbyggnad
  • Allmän hantering

Instruktör

User Avatar Alice

Gratis