2 studenter

Introduktionsutbildning för tränare

Följ länken ovan för att komma till SISU-Idrottsutbildarnas utbildningsplattform där utbildningen ligger

Målsättning

Få en introduktion till ledarskap och träning inom idrottsrörelsen

Innehåll

Kursen är kopplad till SISU-Idrottsutbildarnas Introduktionsutbildning för tränare. I varje lektion hittar du länk till delarna i den digitala utbildningen:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen

På Idrottsutbildarnas digitala utbildningsplattform finns även moduler för slutprov, samt tips för ditt fortsatta tränarengagemang, t.ex. med övningar ni kan använda på gemensam vinterfys.

En rekommendation är att ni inom er förening går ihop och skapar lärgruppstillfällen för vilka ni kan registrera och skapa lärgruppstimmar, för vilket ni kan få ytterligare stöd från RF-SISU.

I lärgruppsmodulerna finns tips på frågeställningar ni kan ta upp och diskutera.

 

Glöm inte heller att registrera dig för diplom och liten utvärdering när du avslutat kursen.

Målgrupp

Du som är ledare eller tränare eller har intresse av att bli ledare eller tränare

Instruktör

User Avatar Alice

Gratis