0 student

Idrotten Vill – en introduktion

Välkommen till denna utbildning som kommer att ge dig en inblick i vad Riksidrottsförbundet har för mål med svensk idrott.

Idrotten Vill är Riksidrottsförbundets idéprogram och finns till för att levandegöra och fördjupa det som är fastslaget i första kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar, nämligen verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Målgrupp:

Idrotten Vill riktar sig till dig som är ledare i en förening, distriktsidrottsförbund och idrottsförbund. Dokumentet ska också kunna läsas och förstås av alla som är intresserade av idrottsrörelsens ideologiska grunder, förhållningssätt och roll i samhället.

Syfte:

Syftet med utbildningen är att ge dig en större inblick i idrottsrörelsens idéprogram samt den samlade idrottsrörelsens sätt att beskriva vision och idé om hur vi vill bedriva vår verksamhet, idag och i framtiden.

Innehåll:

  • Riksidrottsförbundets verksamhetsidé
  • Visionen: Svensk idrott – världens bästa
  • Värdegrunden
  • Idrottsrörelsens organisering
  • Vart är idrottsrörelsen på väg?

 

Länk till idrotten Vill i sin helhet Här

Länk till Strategi2025 hittar du Här

Instruktör

User Avatar Malte Gustafsson

Gratis