1 student

Inspelning från SVWF vinterkonferens 2020

Föreläsning om barn och ungdomars psykosociala och fysiologiska utveckling:
Hållbar hälsa och prestation
Vad är kul?
Puberteten och träning
Bedömning av egen och andras prestation
Målsättning
Barnperspektivet och idrott

Instruktör

User Avatar Alice

Gratis