3 studenter

Inspelning från SVWF vinterkonferens 2020

I Sverige har man länge varit intresserad av talangutveckling, och att på olika sätt optimera vägen till världstoppen. Samtidigt har idrott setts som en viktig pusselbit för folkhälsan, som ska vara en självklarhet för alla att ta del av. De här två till synes motsträviga inställningarna till sport har inom den svenska idrottsrörelsen lärt sig samexistera, vilket resulterat i en världsunik talangskola. Det är däremot endast på senare år som man kartlagt hur detta funkar, där de föreningar som lyckats bäst kommit att kallas för goda utvecklingsmiljöer.

I föreläsningen nyanseras vad som karaktäriserar en god utvecklingsmiljö, och hur det funkar. Är det så att det finns ett recept för framgång?

Instruktör

User Avatar Alice

Gratis