1 student

Välkommen till denna utbildning som ska ge dig en överblick av vad barnkonventionen är och hur den passar in i en idrottsverksamhet.

Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen har fått en starkare juridisk ställning och har samma status som andra svenska lagar. För barnen innebär detta en ökad juridisk rätt och därmed ett ökat skydd.

Syfte:

För dig som idrottsledare är barnkonventionen en uppmaning om att alltid utgå från barnets bästa i idrottssammanhang. Barnkonventionen handlar om att sätta sig in i barns situation, att lyssna på deras åsikter och att behandla alla med lika stor omsorg och respekt.

 

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som är idrottsledare och till föreningar som kan behöva mer kunskap och konkreta råd kring vilket ansvar de har för barn i sin verksamhet. Utbildningen kan även vara användbar till dig som är förälder till barn i idrottsverksamhet och uppskattar att veta vilka rättigheter ditt barn har och på vilket sätt en förening har ansvar att följa barnkonventionen.

 

Innehåll:

  • Vad är Barnkonventionen?
  • Att beakta barnets bästa
  • Allas rätt att få vara med
  • Att låta barnen själva komma till tals
  • Barns rätt till liv och utveckling

Instruktör

User Avatar Malte Gustafsson

Gratis